top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan ja henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen yhdistetty

tietosuojaseloste ja informointiasiakirja.

REKISTERIN NIMI
Suvi Helmi Photographyn asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Suvi Mikkanen tmi
Osoite: Suurikyläntie 11, 16230 Artjärvi KK

Puhelin: 050-5252927

Sähköposti: suvi@suvihelmi.com

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakas- ja yhteistyösuhteiden hoitaminen ja ylläpitäminen parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen varmistamiseksi.

Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, kilpailuiden, arvontojen ja muiden markkinointitoimenpiteiden yhteydessä.

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Käsittelemme vain tietoja, jotka olet meille toimittanut, tai joiden käsittelyyn olet antanut suostumuksesi, tai jotka ovat saatavilla julkisesti, esimerkiksi:

  • Nimi

  • Puhelinnumero

  • Sähköpostiosoite

  • Henkilötunnus

  • IP-osoite

  • Muut itse antamasi tiedot

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötiedot saamme sinulta itseltäsi olitpa asiakkaamme tai yhteistyökumppanimme.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Säilytämme ja käsittelemme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeellista asiakas- tai yhteistyösuhteen kannalta. Sopimusten säilytysaika on 10 vuotta ja kirjanpitoon liittyvien laskujen ja kuittien 6 vuotta, kuten lait edellyttävät.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain siltä osin, kuin se on tarpeellista ulkopuolisten palvelujen, kuten taloushallinnon ja it-palvelujen käyttämiseksi. Käytämme henkilötietojen käsittelyssä apunamme ainoastaan palveluntoimittajia, joiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä tai joiden toiminta täyttää kaikilta osin tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Tällä hetkellä tällaisia palveluntoimittajia ovat Tilitoimisto Pro-sentti Oy, Kuvatilaus.fi/Grand Avocado Ltd. sekä Holvi Payment Services Ltd.

TIEDONSIIRTO KOLMANSIIN MAIHIN

Voimme joissain tapauksissa siirtää henkilötietoja myös Euroopan talousalueen ulkopuolisissa eli niin kutsutuissa kolmansissa maissa toimiville organisaatioille. Tällaisia tiedonsiirtoja voidaan toteuttaa, jos se on asiakas- tai yhteistyösuhteen hoitamisen kannalta välttämätöntä tai tärkeää ja jokin seuraavista ehdoista toteutuu:

• EU:n komissio on päättänyt, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä

• Muita tarvittavia turvatoimia on otettu käyttöön 25.5.2018 mennessä esimerkiksi noudattamalla EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita tai varmistamalla, että tietoja käsittelevällä yrityksellä on voimassa olevat yritystä koskevat sitovat säännöt (Binding Corporate Rules).

• Erityistilanteisiin sovelletaan poikkeuksia EU:n tietosuoja-asetuksen määrittämissä tapauksissa

Tällä hetkellä EU:n ulkopuolisia palveluntoimittajiamme ovat Wix.com, Google, Meta (Facebook & Instagram), AfterShoot, ImagenAI, Pic-Time sekä Dropbox.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina eikä ulkopuolisilla ole niihin pääsyä. Meidän ja tietotekniikkakumppaniemme tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

 

EVÄSTEET
Sivusto käyttää evästeitä käyttäjäkohtaiseen mukauttamiseen ja sivuston käyttöön liittyvien tietojen keräämiseen. Evästeihin kerätty tieto on anonyymiä eikä niihin tallenneta yksityisiä- tai henkilötietoja.

 

OIKEUDET
Sinulla on oikeus tietää mitä tietoja sinusta on tallennettu. Halutessasi tarkastaa tietosi sinun tulee lähettää tarkastuspyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Suvi Mikkanen, Suvi Helmi Photography, Suurikyläntie 11, 16230 Artjärvi KK. Tarkastuspyynnön voit esittää myös henkilökohtaisesti sovittuasi tapaamisesta. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on sinulla oltava mukana henkilöllisyystodistus. Vastaamme kaikkiin tarkastuspyyntöihin kirjallisesti. Jos tiedoissasi on virheitä, voit esittää  pyynnön virheen korjaamiseksi. Sinulla on oikeus kieltää tietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

bottom of page